Z dniem pierwszym lutego bieżącego roku, Aleksander Zyga przejął obowiązki Komendanta Straży Miejskiej w mieście Stepnica. Został on wybrany na to stanowisko poprzez proces konkursowy, co dodatkowo uzyskało akceptację Wojewódzkiego Komendanta Policji w Szczecinie. Wcześniej Zyga zdobywał cenne doświadczenie zawodowe pracując dla Straży Miejskich innych miast, a mianowicie w Pile i Goleniowie, przez siedem lat od 2016 do 2023.

Nowo wybrany Komendant posiada wyższe wykształcenie magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna, które może stanowić znaczący atut w rozwijaniu nowych strategii współpracy ze społecznością lokalną. Ceremonia ślubowania odbyła się pod nadzorem Burmistrza oraz w towarzystwie pracowników Urzędu Miejskiego.

Wprowadzone przez Aleksandra Zygę inicjatywy mogą okazać się kluczowe dla poprawy poziomu bezpieczeństwa oraz prewencji społecznej na terenie regionu. Na tym nowym stanowisku składamy mu serdeczne życzenia sukcesów i satysfakcji zawodowej.