Jak podaje Ministerstwo Edukacji i Nauki, w trwającym roku szkolnym będzie można zwiększyć liczbę dzieci w oddziałach przedszkolnych oraz w klasach I-III szkoły podstawowej. Wprowadzane zmiany wynikają z włączenia w nauczanie dzieci z Ukrainy.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej jest konieczna ze względu na duży napływ dzieci obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zmiana przepisów pozwoli na przyjęcie do oddziału przedszkolnego w publicznym przedszkolu na terenie danej gminy większej liczby dzieci niż to ma miejsce obecnie. Jeśli na terenie gminy pojawi się ukraińskie dziecko, które będzie wymagać opieki przedszkolnej, dana placówka zakłada możliwość przyjęcia do oddziału dodatkowo trójki dzieci. Jest to maksymalna liczba na konkretną placówkę. Oznacza to, że liczba dzieci w oddziale przedszkolnym w takim przypadku będzie mogła wynosić maksymalnie 28 dzieci. Rozwiązanie do dotyczy także oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej.

Ile dzieci w klasach I-III?

Podobne rozwiązanie dotyczy uczniów klasy I, II lub III publicznej szkoły podstawowej. Obecnie liczba uczniów w tych oddziałach wynosi maksymalnie 25. Liczbę tą można zwiększyć o nie więcej niż 2 w sytuacji, gdy w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zostaje przyjęty z urzędu uczeń mieszkający w obwodzie tej szkoły.

Jednak wprowadzone przepisy dopuszczają także możliwość zwiększenia liczby uczniów o cztery. Wówczas dopuszczalna liczba dzieci nie może przekraczać 29. Jeśli klasa posiada 26 albo 27 uczniów w oddziale projekt dopuszcza także możliwość zwiększenie liczby osób o maksymalnie 2 uczniów. Oznacza to, że w wymienionych przypadkach w oddziale będzie mogło być maksymalnie 29 uczniów.

Obecne rozwiązanie będzie obowiązywało do końca bieżącego roku szkolnego, czyli do 31 sierpnia 2022 r.