Na terenie gminy Goleniów, nie jest dla uczniów problemem dostęp do alkoholu. Pierwszy kontakt z napojami alkoholowymi następuje u nich przeciętnie w wieku 13 lat, a to najczęściej rodzice są tymi, którzy pozwalają swoim dzieciom na pierwsze próby alkoholu. Zabawą numer jeden dla młodych ludzi w tym regionie okazało się korzystanie z internetu i smartfonów.

W powyższych stwierdzeniach skupiają się wyniki badań przeprowadzonych w 2022 roku w szkołach podstawowych i średnich na terenie gminy Goleniów. Diagnoza dotycząca obszaru uzależnień, zarówno tych substancjonalnych jak i behawioralnych, obejmowała zarówno dorosłych jak i dzieci oraz młodzież. Za realizację projektu odpowiadali naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego, którym badania zostały powierzone na podstawie listu intencyjnego i umowy podpisanej między Rektorem tej uczelni a burmistrzem Gminy Goleniów. Badaniu poddano 923 uczniów z placówek edukacyjnych na terenie tej gminy.

Zgromadzone dane mogą budzić niepokój. Aż 54,7% badanych uczniów przyznało się do spożywania alkoholu, przy czym najłatwiej dostępnym napojem tego typu okazało się być piwo – tak potwierdziło 45,5% respondentów (wino i wódka zdobyły odpowiednio drugie i trzecie miejsce z wynikami 36,5% oraz 32,1%). Wyniki te wyraźnie sugerują, że system kontroli dostępu do alkoholu dla osób niepełnoletnich jest niewystarczająco szczelny.

Średni wiek inicjacji alkoholowej wśród uczniów gminy Goleniów to 13 lat. Najczęściej pojawiającymi się okolicznościami spożycia alkoholu przez uczniów były imprezy rodzinne oraz zebrania z rówieśnikami. Wskazało tak aż 38,6% badanych uczniów, którzy stwierdzili, że pierwszy raz spróbowali alkoholu dzięki rodzicom. Na drugim miejscu znalazły się sytuacje „próbek” od kolegów – taką odpowiedź udzielono w 20% przypadków.