Pod koniec swojej kadencji, burmistrz Robert Krupowicz podjął ważną decyzję. Ostatniego dnia swojego urzędowania wydał zarządzenie w sprawie składu Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Skierował w ten sposób do owej Rady reprezentantów gminy Goleniów.

Zarządzenie, datowane na 6 maja 2024 roku, określa skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej działającego na terenie Goleniowa. Zgodnie z nim, na trzyletnią kadencję 2024-2027 do Rady zostali powołani przedstawiciele gminy Goleniów. Konkretnie chodzi o Tomasza Stanisławskiego i Cezarego Szeligę, którzy będą reprezentować mienie komunalne.

W skład Rady wszedł również przedstawiciel pracowników – Krzysztof Grzelak. Tym samym, zarządzenie burmistrza Krupowicza ustanawia pełny skład Rady Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej na najbliższe trzy lata.