Program Maluch Plus przewidział dofinansowanie dla trzech gmin zlokalizowanych na terenie powiatu goleniowskiego. Zebrane fundusze zostaną użyte do założenia oraz utrzymania miejsc w instytucjach opieki nad maluchami, takich jak żłobki czy kluby dziecięce.

Zbigniew Bogucki, Wojewoda zachodniopomorski, oficjalnie przekazał umowy na finansowe wsparcie w ramach programu Maluch Plus. Gminy, które skorzystają z tej pomocy to Gmina Nowogard, Gmina Stepnica oraz Gmina Przybiernów.

Plan Maluch+ na okres 2022-2029 pozwala samorządom na zdobycie do 35 862 zł dofinansowania na stworzenie jednego nowego miejsca opieki nad dziećmi. Dodatkowo, program przewiduje miesięczne wsparcie w wysokości 837 zł na utrzymanie miejsca przez okres trzech lat.

Na terenie powiatu goleniowskiego dodatkowe środki finansowe otrzymują: Urząd Miejski w Nowogardzie – suma dofinansowania wynosi 3,5 mln zł i przewiduje utworzenie 86 miejsc, Gmina Stepnica – dofinansowanie w wysokości 692 tys. zł umożliwi utworzenie 17 miejsc, natomiast Gmina Przybiernów otrzymała 651 tys. zł na stworzenie 16 miejsc.

Andrzej Wyganowski, burmistrz Stepnicy, poinformował, że żłobek, który powstanie dzięki uzyskanemu dofinansowaniu i będzie miał 17 miejsc, zostanie umiejscowiony w adaptowanych pomieszczeniach po dawnym gimnazjum. Teraz przed gminą stoi zadanie wykonania projektu, zdobycia pozwolenia na budowę i realizacji tego planu. Będzie to pierwszy żłobek na terenie gminy od czasu przemian ustrojowych.