Tomasz Banach, pełniący funkcję Zastępcy Burmistrza Gminy Goleniów, został uhonorowany przez Janusza Króla, redaktora naczelnego PST Wspólnota, statuetkami laureata w uznaniu osiągniętego sukcesu. Wyróżnienia dotyczyły dwóch kategorii rankingu „Sukces Kadencji 2017-2022”.

W pierwszej z nich, czyli „Infrastrukturalny Sukces Kadencji”, miasto Goleniów uplasowało się na szóstej pozycji. Podczas oceny brano pod uwagę wydatki gmin na inwestycje drogowe i infrastrukturę komunalną. Analizowano też działania proekologiczne, w tym wydatki na ochronę środowiska. Kolejnym aspektem oceny był bilans mieszkań socjalnych oraz liczba pozyskanych dotacji unijnych.

Druga kategoria, to „Ekonomiczny Sukces Kadencji”, w której Goleniów zdobył dziewiątą pozycję. Opracowanie rankingu miało miejsce podczas XXI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Przy jego tworzeniu autorzy biorą pod uwagę różnorodne zmienne, takie jak sukces finansowy, ekonomiczny, infrastrukturalny oraz społeczny. Ranking ten jest publikowany cyklicznie przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” i stanowi miarę osiągnięć samorządów w trakcie mijającej kadencji.