Na węźle Szczecin Kijewo kierowcy mogą korzystać z jednego pasa. Powrót do ruchu jedną jezdnią A6 umożliwi dokończenie prac remontowych w kierunku Świnoujścia.

Węzeł Szczecin Kijewo stanowi połączenie autostrady A6 z DK10. Jest to również główny węzeł łączący Szczecin z siecią autostrad i dróg ekspresowych. Węzeł został wybudowany w latach 30. ubiegłego wieku, a następnie rozbudowany w latach 70-80 XX wieku.

Obecnie trwa rozbudowa autostrady i węzła. Kierowcy są zmuszeni pokonywać węzeł jezdnią w stronę Kołbaskowa, mając do dyspozycji tylko po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Natomiast przejazd między Szczecinem a Świnoujściem odbywa się jezdnią zbiorczo-rozprowadzającą z włączeniem w A6 w północnej części węzła. Zakończenie wszystkich robót na węźle planowane jest w lipcu tego roku.

Wprowadzone zmiany umożliwią wykonanie pozostałych robót na jezdni w stronę Świnoujścia. Wykonawcy muszą przeprowadzić frezowanie nawierzchni autostrady na południe od wiaduktu oraz roboty bitumiczne, w tym wykonanie warstwy ścieralnej na całości jezdni A6. Trzeba również wykonać bariery energochłonne, oświetlenie i inne roboty wykończeniowe. Prace te potrwają około dwóch miesięcy. Później prawdopodobnie nastąpi kolejna zmiana organizacji ruchu, aby dokończyć prace przy jezdni w stronę Kołbaskowa.

Równocześnie dalej będą prowadzone prace przy łącznicach oraz na DK10. Trwają też prace przy dojazdach do nowego wiaduktu nad autostradą A6 i roboty wykończeniowe na samym obiekcie.

Gdy przebudowa dobiegnie końca, węzeł będzie miał nowe, szersze wiadukty, pod którymi będzie miejsce na dwie jezdnie autostrady, dzięki którym poprawi się płynność przejazdu. Dodatkowo pojawi się miejsce na nowe jezdnie zbiorczo-rozprowadzające. W rejonie węzła stara, betonowa nawierzchnię autostrady zostanie zastąpiona nową nawierzchnią bitumiczną. Oprócz tego łącznice będą miały łagodniejsze łuki oraz pasy włączeń i wyłączeń, których dotychczas brakowało. W efekcie powstanie większy węzeł drogowy, który zapewni zarówno znaczącą poprawę płynności, jak i bezpieczeństwa ruchu drogowego.