Minister Infrastruktury zatwierdził Program Inwestycji dla około 50 kilometrów nowego odcinka drogi ekspresowej S6. Projekt budowlany będzie kosztował ponad 400 milionów złotych.

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie miała długość około 50 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą tunelem na wysokości Polic. 

Nowa trasa ma olbrzymie znaczenie zarówno dla samego Szczecina, jak i okolic. Nowy odcinek S6 będzie alternatywą dla obecnego szlaku S3/A6 omijającego miasto od południa oraz wschodu. Droga przede wszystkim poprawi komunikację w całej aglomeracji szczecińskiej z siecią dróg ekspresowych i autostrad na terenie województwa zachodniopomorskiego. 

Trasa, szczególne znaczenie będzie miała dla położonych na północ Polic. Obecnie, aby dojechać z Polic do węzła S3/S6 Goleniów Północ, trzeba przejechać 58 km, w tym pokonać samo centrum Szczecina. Gdy zostanie wybudowana obwodnica, trasa ta skróci się do 23 km, a czas przejazdu kilkukrotnie. Natomiast sam Szczecin zostanie znacząco odkorkowany.

Co z Mierzynem?

Obecnie DK10, wychodząca ze Szczecina do granicy polsko-niemieckiej, przebiega przez gęsto zabudowaną miejscowość Mierzyn. Na drodze codziennie, w godzinach szczytu, tworzą się korki. Powstanie tam węzeł Dołuje, który będzie jednym z głównych połączeń z centrum Szczecina. Droga, która obecnie leży w Mierzynie nie byłaby w stanie uciągnąć dodatkowego ruchu. Postanowiono, że zaplanowany zostanie nowy przebieg tej drogi. Projekt ma za zadanie ułatwić dojazd do obwodnicy Szczecina. Dla planowanej inwestycji o długości 4,8 km zostało również zapewnione finansowanie na prace przygotowawcze obejmujące opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji ZRID.  

Inwestycja ta ma być realizowana razem z Zachodnią Obwodnicą Szczecina. Prawie połowa trasy będzie przebiegać przez teren Szczecina i musi być realizowana wspólnie z samorządem. Po zawarciu stosownego porozumienia  z Miastem Szczecin będzie można ogłosić przetarg na opracowanie dokumentacji dla inwestycji.