Wzdłuż rzeki Iny ciągnie się długa aleja. Spacerując na tle starych, ceglanych, czerwonych murów obronnych można natknąć się na tajemnicze posągi. To opowieści goleniowskie – mityczne dzieje miasta. 

Goleniowska Aleja Legend to wyjątkowe miejsce na wyremontowanej w 2013 roku promenadzie nad Iną. Można tam spotkać granitowe rzeźby przedstawiające bohaterów miejskich legend. Promenada stała się jednym z najbardziej charakterystycznych i sympatycznych miejsc w Goleniowie, które chętnie odwiedzają zarówno mieszkańcy, jak i turyści.

Bogdan Owczarski, autor rzeźb pochodzący z Goleniowa, wykonał znakomitą robotę. Wszystkie przedstawienia są bardzo rozpoznawalne oraz wprowadzają niesamowity, mityczny klimat w tej części miasta. 

Na rzeźbie wprowadzającej, usytuowanej najbliżej mostu, wykuto goleniowskie herby – stare i współczesny oraz informację o genezie legend z rejonu. Spacerując dalej można ujrzeć rzeźbę obrazującą legendę o dziwnym zwierzęciu, pół psie i pół cielęciu strzegącym skarbu ukrytego pod mostem na Inie. Jak mówi motto podania; „Każdy, kto dotknie kopytka zwierza, będzie od tej pory przez niego strzeżony jak skarb”.

Następny przystanek jest przy człowieku siedzącym na kocie, który przedstawia legendę „O dwóch szczurołapach z Goleniowa”. Zobrazowano także legendę o „O dzwonach ze Starego Tarnowa”. Natomiast piąta rzeźba wizualizuje legendę o czarownicach, które Belzebub zaprzągł do pogłębiania rzeki Iny.

Każdy postument zawiera tekst, czyli krótkie streszczenie legendy oraz fragment moralizatorski odnoszący się do wynikającego z niej przesłania.

Aleja Legend Goleniowskich to ważny ukłon w stronę niematerialnego dziedzictwa miasta, które jest równie interesujące co architektoniczne zabytki. To również ciekawy pomysł na ożywienie spaceru nad rzeką oraz pobudzenie ciekawości do poznania bajkowych historii z miejsca swojego zamieszkania.