Burmistrz miasta Goleniów, Krzysztof Sypień, oraz jego zastępca Magdalena Bauer-Styborska spotkali się z mieszkańcami rezydującymi przy ulicach Fabrycznej i Chopina. Celem spotkania było omówienie możliwości pozyskania funduszy na realizację projektów społecznych. W trakcie dyskusji przeanalizowano plany dotyczące wyposażenia boiska sportowego znajdującego się na terenie parku Paderewskiego oraz instalacji studni głębinowej.

W ramach działań na rzecz rewitalizacji terenów zielonych, jednym z priorytetowych projekty jest stworzenie oczka wodnego w parku Paderewskiego. Inicjatorem powstania nowego boiska sportowego jest grupa lokalnych entuzjastów, znana pod nazwą Drużyna Niedzielnych Chłopaków, która aktywnie angażuje się w życie społeczności lokalnej. Aktualnie boisko czeka na wykonanie prac przygotowawczych pod przyszłą nawierzchnię trawiastą. Dla zapewnienia odpowiedniego wyposażenia boiska, władze miasta Goleniów przeznaczyły w budżecie miejskim 90 tysięcy złotych na zakup niezbędnych sprzętów sportowych, takich jak piłkochwyty, bramki czy ławki dla kibiców.

Podczas spotkania poruszono również kwestię konieczności wykonania przyłącza energetycznego oraz studni głębinowej, które poprawiłyby funkcjonalność boiska, umożliwiając między innymi jego regularne nawadnianie. Magdalena Bauer-Styborska, wiceburmistrz Goleniowa, zapowiedziała opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej, która pozwoli na realizację planowanych prac.