Powiadomienie o nowym awansie w strukturach Państwowej Straży Pożarnej dotyczy bryg. Marka Michalaka. Z dniem 20 maja 2024 roku, na mocy decyzji Komendanta Głównego PSP nadbryg. dr inż. Mariusza Feltynowskiego, Brygadier Marek Michalak został mianowany na stanowisko zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP dla regionu zachodniopomorskiego, z siedzibą w Szczecinie.

Decyzję personalną odnośnie nowego miejsca służby Brygadiera Michalaka wręczył osobiście st. bryg. Paweł Frysztak, pełniący funkcję zastępcy Komendanta Głównego PSP. Ceremonia odbyła się w głównej siedzibie Państwowej Straży Pożarnej.