Zgodnie z najnowszymi wiadomościami, mieszkańcy Goleniowa posiadający psy i korzystający z miejscowych wybiegów dla czworonogów powinni zapoznać się z istotną zmianą. Dotyczy ona regulaminu korzystania z publicznych terenów zielonych, w tym parków, placów zabaw, boisk, siłowni na świeżym powietrzu oraz właśnie wybiegów dla psów.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie radni podjęli decyzję o modyfikacji jednej z uchwał. Zmiana została zainicjowana przez goleniowski oddział Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i wynikała z konieczności reagowania na sytuacje, do których doszło na jednym z „psich wybiegów”. Wspomniane incydenty obejmowały pogryzienia między psami, które spowodowały konieczność zaangażowania policji oraz lokalnego TOZ.

Wobec danych okoliczności, radni postanowili poszerzyć regulamin o nowy punkt dotyczący obowiązków właścicieli psów. Nowe przepisy nakazują zachowanie szczególnej ostrożności przed wejściem na teren wybiegu dla psów. Ma to na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno dla obecnych tam już czworonogów, jak i ludzi.

W praktycznym zastosowaniu nowych zasad, właściciel psa ma obowiązek sprawdzić przed wejściem na wybieg, czy żadne z obecnych tam zwierząt nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla jego pupila lub dla niego samego.