W ramach protestu, przewoźnicy planują zablokować ruch na jednym pasie drogi S3 prowadzącej w stronę morza. Konkretnie, przeszkoda ma zostać ustawiona na węźle Rzęśnica, na rozjeździe prowadzącym do Chociwla.

Zastanawiające jest to, czy lokalne władze z Goleniowa będą miały prawo do przerwania tego protestu. Istotne staje się pytanie, czy ewentualne kontynuowanie manifestacji mogłoby stanowić potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Krzysztof Sypień, Burmistrz Miasta i Gminy Goleniów, udzielając wywiadu dla Radia Szczecin, wyjaśnił kwestię z punktu widzenia formalno-prawnego. Stwierdził, że nie istniały podstawy do odmowy zgody na organizację protestu przewoźników na drodze S3. Niemniej jednak, jeśli manifestacja będzie wiązała się z jakimikolwiek zagrożeniami dla ruchu drogowego, które mogą doprowadzić do utraty życia lub zdrowia innych uczestników ruchu, protest zostanie natychmiast przerwany.