Warto wiedzieć, że nie we wszystkich krajach te same leki lub dawki są legalne. Jeśli wybierasz się za granicę, lepiej sprawdzić wcześniej co i ile można ze sobą wziąć jako bagaż.

Podróżni przyjeżdżający do Polski z lekarstwami na własne potrzeby nie muszą posiadać na ten przywóz zgody Prezesa Urzędu Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (UPLWMPB). Warunkiem jest, aby mieli ze sobą maksymalnie pięć najmniejszych opakowań takiego leku.

Podróżni wyjeżdżający z Polski za granicę mogą zabrać ze sobą jedynie produkty lecznicze na własny użytek, w ilościach potrzebnych na czas podróży i pobytu za granicą (szczegółowe normy ilościowe określają przepisy poszczególnych krajów). Informacje takie podróżny może uzyskać np. w ambasadzie lub na stronach rządowych danego państwa.

Jeśli jednak ktoś potrzebuje przewieźć środki odurzające, czy substancje psychotropowe na własne potrzeby lecznicze będzie potrzebował określonych dokumentów.

Czy można wysłać lekarstwa?

Korzystanie z usług pocztowych i kurierskich w celu przesyłania leków jest niedozwolone. Zwolnienie z uzyskania zgody Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych nie dotyczy tego typu usług. Zabronione jest zatem przesyłanie „produktów medycznych” zarówno za granicę, jak i do Polski w przesyłkach pocztowych między osobami fizycznymi.