Wedle informacji podanych przez Gminę Goleniów, protest na skalę ogólnokrajową planowany przez rolników miał mieć miejsce 20 marca, w środę. Niemniej jednak, osoby stojące za organizacją eventu podjęły decyzję o wycofaniu się z początkowych planów zablokowania ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Maszewskiej i Zakładowej znajdującym się w Goleniowie. Akcja ta miała się odbyć w godzinach popołudniowych, tj. pomiędzy 15.00 a 17.00.