Informacje wstępne

W ostatnim czasie od Burmistrza Gminy Goleniów, Roberta Krupowicza, spłynęła informacja o rozpoczęciu rekrutacji na stanowisku dyrektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu w Goleniowie, mieszczącego się w Urzędzie Gminy i Miasta na Placu Lotników 1.

W jaki sposób aplikować na stanowisko?

Istnieją dwie możliwości złożenia wymaganych dokumentów aplikacyjnych przez kandydata – osobiście w siedzibie Urzędu, jaką jest Biuro Obsługi Interesanta lub listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. W liście takim należy umieścić wszystkie dokumenty niezbędne do zaakceptowania aplikacji.

Ważne jest, aby został on zaadresowany na adres Urzędu z dodatkowym dopiskiem o treści: ,,Dotyczy naboru na stanowisko dyrektora w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu”.

Termin składania dokumentów aplikacyjnych wyznaczony został na dzień 06.08.2021 r., najpóźniej do godziny 15:00.

Dodatkowe informacje

Więcej szczegółów odnośnie naboru na stanowisko dyrektora znaleźć można w kadrach Urzędu Gminy I Miasta w Goleniowie (pokój 209), pod numerem telefonu 91 46 98 207 lub w Biuletynie Informacji Publicznej UGiM w Goleniowie.