Podczas drugiej sesji Rady Miejskiej w Goleniowie, Radny Tomasz Banach wystąpił do Burmistrza miasta z prośbą w imieniu mieszkańców takich miejscowości jak Kliniska Wielkie, Rurzyca, Pucice czy Czarna Łąka.

W swoim wystąpieniu radny skierował uwagę na punkt Poczty Polskiej działający od wielu lat w Kliniskach Wielkich. Informacje, które uzyskał od mieszkańców oraz personelu tego punktu sugerują, że punkt ten może zostać zlikwidowany z dniem 1 lipca bieżącego roku. Sytuacja ta jest związana m.in. z emeryturą jednej z pracownic oraz faktem, że obiekt wynajmowany jest na jej prywatnej posesji.

Tomasz Banach podkreślił, iż punkt Poczty Polskiej pełni kluczową rolę nie tylko dla mieszkańców Klinisk Wielkich, ale także dla sąsiednich miejscowości takich jak Rurzyca, Pucice czy Czarna Łąka. Jest to miejsce korzystane przez wielu ludzi, dlatego radny apeluje o podjęcie rozmów z Pocztą Polską w celu utrzymania punktu pocztowego, zwłaszcza dla osób starszych.

W kontekście planowanego uruchomienia świetlicy wiejskiej w Kliniskach Wielkich w czasie najbliższych wakacji, Banach zasugerował, że może to być dobra okazja do przeniesienia części działalności punktu pocztowego do nowej lokalizacji. Według radnego miałoby to korzystny wpływ zarówno na mieszkańców, jak i na gminę, poprzez lepsze wykorzystanie przestrzeni nowego obiektu.

Radny zwrócił się z pilnym apelem do Burmistrza o podjęcie interwencji i rozmów z Pocztą Polską dotyczących kontynuacji działalności punktu pocztowego w Kliniskach Wielkich.