Informuję, że 7 czerwca 2024 roku, decyzją podjętą na mocy Zarządzenia NR 147/2024, powstała Społeczna Rada Kultury w Gminie Goleniów.

Zarządzenie to opiera się na przepisach art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08 marca 1990 roku (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 t.j.). Ma ono swoje źródło w Zarządzeniu Nr 61/2015 wydanym przez Burmistrza Gminy Goleniów dnia 26 lutego 2015 roku. Owo zarządzenie regulowało kwestie dotyczące składu i zasad powoływania członków Społecznej Rady Kultury, a także zakres działania tej instytucji i jej regulamin.

Działając zgodnie z tymi zarządzeniami, Burmistrz Gminy Goleniów postanowił o następujących krokach:

Przez okres IX Kadencji Rady Miejskiej w Goleniowie zostaje utworzona Społeczna Rada Kultury, której skład jest następujący:

1) Maciej Ratajczyk oraz Jolanta Miękus reprezentują instytucje kultury,

2) Szkołę artystyczną reprezentuje Roman Rydz,

3) Daniel Jacewicz jest przedstawicielem lokalnego środowiska artystów,

4) Przemysław Joppek jest przedstawicielem merytorycznego wydziału zajmującego się sprawami kultury.

Planuje się, że pierwsze posiedzenie nowo powołanej Społecznej Rady Kultury odbędzie się 03 lipca 2024 roku o godzinie 10:00. Miejsce spotkania to siedziba UGiM Goleniów.