Z wykształcenia dr inż. Sławomir Konieczny jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie, która obecnie funkcjonuje jako Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. W roku 1993 zdobył tytuł magistra inżyniera, natomiast sześć lat później, w 1999 roku, uzyskał stopień naukowy doktora. Jego trzydziestoletnia kariera zawodowa związana była bezpośrednio bądź pośrednio z ochroną środowiska. Przez ponad 12 lat pełnił funkcję Zastępcy Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Pierwsze doświadczenia w dziedzinie ochrony przyrody zdobywał w Karkonoskim Parku Narodowym już w 1989 roku, gdzie dowodził grupą badawczą. Wówczas realizował swoją pasję związaną z herpetofauną Polski, a więc płazami i gadami.

W latach 1999-2012 pełnił rolę Adiunkta na Wydziale Ekonomicznym ZUT, gdzie prowadził badania naukowe dotyczące głównie ekonomicznych aspektów wykorzystania zasobów środowiska. Jego dorobek naukowy to ponad 70 recenzowanych artykułów z obszarów takich jak ekonomia, zarządzanie, energetyka odnawialna, wykorzystanie funduszy europejskich czy ochrona środowiska. Pod swoim kierownictwem powstało ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich. Dr inż. Sławomir Konieczny w latach 2003-2006 pełnił również funkcję kierownika Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Rolniczej w Sławnie.