Zgodnie z oświadczeniem Prezesa Goleniowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, organizacja ma pełne prawo do odwołania, a nawet unieważnienia procesu rekrutacji wniosków bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji. Ponadto, GTBS może dokonywać zmian w treści ogłoszenia o naborze, a także zamknąć nabór bez jakiejkolwiek decyzji.

Do dnia 3 listopada 2023 roku GTBS otrzymało przeszło 150 wniosków dotyczących najmu mieszkań na świeżo wybudowanym osiedlu Helenów. Warto jednak przypomnieć, że ilość mieszkań dostępnych do wynajęcia to jedynie 60.

Po zakończeniu oficjalnego procesu składania wniosków, te, które spełnią wymogi formalne, będą podlegać ocenie punktowej. To właśnie kumulowana liczba punktów będzie miała kluczowe znaczenie dla pozycji wnioskodawcy na liście naboru i ostatecznie zdecyduje o możliwości zawarcia umowy najmu.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do podpisania umowy najmu będzie ogłoszona na stronie internetowej Spółki w Biuletynie Informacji Publicznej Spółki, a także zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Goleniowskiego TBS. Umowy najmu będą podpisane z osobami, które zdobędą najwyższe miejsca na liście naboru.