Wiele osób zamieszkujących gminę Goleniów wyraziło swój niepokój i zdecydowane sprzeciw wobec propozycji stworzenia na ich terenie zakładu przetwarzania odpadów medycznych oraz weterynaryjnych. Wynikają one z obaw o potencjalne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców oraz naturalnego środowiska. Planowany do realizacji obiekt miałby powstać na gruncie, który obecnie jest własnością Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów.

Plan zakłada budowę Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów, inaczej zwanej spalarnią odpadów. Obok odpadów komunalnych, w obiekcie miałyby być utylizowane także odpady medyczne oraz toksyczne substancje chemiczne, które mogą stanowić zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Mieszkańcy gminy są zaniepokojeni perspektywą magazynowania tych substancji na ich terenie przed procesem spalania. Pojawiają się pytania dotyczące skutków takiego działania dla atmosfery.

Prezes zarządu Portu Lotniczego Szczecin-Goleniów, Maciej Dziadosz, uspokoił mieszkańców, twierdząc, że spółka nie podjęła jeszcze decyzji o sprzedaży lub dzierżawie gruntu pod budowę zakładu. Podkreślił jednak, że jeśli inwestor spełni wszystkie wymagania formalne i uzyska wymagane pozwolenia, możliwość takiego ruchu zostanie rozważona.

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie oddziaływania na środowisko, nowoczesna spalarnia byłaby w stanie przetworzyć rocznie nawet 20 tysięcy ton odpadów dzięki dwóm liniom technologicznym. Każda z nich miałaby zaopatrzona być w „bardzo zaawansowany” system sterowania oraz oczyszczania spalin, spełniający najnowsze standardy emisyjne i korzystający z najlepszych dostępnych technologii. Proces spalania miałby prowadzić głównie do emisji dwutlenku węgla oraz pary wodnej. Mieszkańcom pozostaje czas do 7 sierpnia na zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących planowanej inwestycji.