Powiat Goleniów podaje do wiadomości, że jeżeli pojazd został nabyty po dniu 31 grudnia 2023 roku, zgłoszenie tego faktu nie ma już żadnych konsekwencji prawnych. To oznacza, że nie spełnia ono obowiązku, który nakłada na właścicieli pojazdów Ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Jednocześnie, Starosta Goleniowski przekazuje przypomnienie o tym, że od dnia 1 stycznia 2024 roku obowiązują zmienione regulacje dotyczące rejestracji pojazdów. Zamiast dotychczasowego wymogu zgłaszania nabycia pojazdu, teraz wprowadzono obowiązek jego rejestracji.

Właściciel pojazdu ma teraz zadanie zgłosić wniosek o rejestrację swojego nowego nabytku w okresie 30 dni począwszy od dnia: zakupu pojazdu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej; uzyskania pozwolenia na sprzedaż przez Krajową Administrację Skarbową samochodu importowanego z kraju spoza Unii Europejskiej; przywozu pojazdu do Polski z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej.

Gdy pojazd jest nabywany poprzez spadek, termin 30 dni na zgłoszenie wniosku o rejestrację rozpoczyna się od dnia, w którym został wydany prawomocny wyrok sądu potwierdzający nabycie spadku lub sporządzony jest akt poświadczenia dziedziczenia.

Jeśli zaś pojazd zostaje nabyty przez przedsiębiorcę, który prowadzi działalność gospodarczą polegającą na handlu pojazdami, musi on złożyć wniosek o rejestrację samochodu w ciągu 90 dni.