Lotnisko w Goleniowie ma przejść gruntowną modernizację, która obejmie m.in. renowację drogi startowej, instalację zaawansowanego systemu oświetlenia do lądowania oraz rozbudowę terminalu pasażerskiego. Szacuje się, że zaplanowane prace pochłoną kwotę 95 milionów złotych. Rozpoczęcie prac przewidziane jest na ten miesiąc.

Styczniowe plany dla roku 2024 obejmują wyłonienie wykonawcy, który podejmie się realizacji pierwszego etapu projektu oraz podpisanie umowy. Pierwszy etap dotyczy kluczowej części modernizacji, a mianowicie drogi startowej. Cel jest dwutorowy – z jednej strony chodzi o poprawę bezpieczeństwa, z drugiej strony o możliwość lądowania i startu samolotów niezależnie od panujących warunków atmosferycznych.

Zakończenie prac na drodze startowej przewidziane jest na koniec 2024r. Wartość tego etapu wyniesie ponad 40 mln zł. Taka sama kwota przeznaczona będzie na modernizację i remont terminala pasażerskiego.

Przewidziano znaczne powiększenie holu głównego do około 1000 metrów kwadratowych, a także sali odlotów do około 3500 m kw. i sali przylotów do około 800 m kw. Dodatkowo, planowane jest zwiększenie liczby punktów kontroli bezpieczeństwa z obecnie działających dwóch do pięciu. Prace remontowe w terminalu mają ruszyć w 2025 roku, tak by już na początku pierwszego kwartału 2026 roku udostępnić pasażerom odnowioną, większą część.