Znaczące wydarzenie miało miejsce w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łozienicy. Mł. insp. Sławomir Daszkiewicz został oficjalnie wprowadzony na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Goleniowie, co ma niebagatelne znaczenie dla lokalnych służb bezpieczeństwa. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, insp. Roberta Sielskiego, a następnie odbyło się ceremonialne wprowadzenie Sztandaru Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie.

Ważna ceremonia zgromadziła wiele wybitnych postaci, wśród których znaleźli się przedstawiciele lokalnej administracji, dowódcy służb mundurowych, komendanci oraz kierownicy różnych instytucji. Ponadto, obecni byli też przedstawiciele urzędów publicznych, sektora sprawiedliwości oraz innych instytucji współpracujących z Komendą Powiatową Policji. Na uroczystość przybyła także liczna grupa policjantów i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Goleniowie, co podkreślało rangę tego wydarzenia.