Niewiele osób korzysta z opcji dojazdu pociągiem do parku przemysłowego w Goleniowie. Taka sytuacja może wynikać z nieodpowiedniej synchronizacji godzin kursowania pociągów z godzinami zmian pracowników. W najbliższym czasie nie przewiduje się żadnych znaczących zmian w tej kwestii.

W marcu bieżącego roku, z opóźnieniem trzech miesięcy, oddano do użytku nowy przystanek kolejowy – Goleniów Park Przemysłowy. Znajduje się on na trasie linii nr 401, która ma być włączona do planowanego projektu budowy SKM w Szczecinie. PKP Polskie Linie Kolejowe zapewniały, że obiekt był gotowy do przyjęcia pasażerów już w grudniu 2023 r., jednak pierwsze pociągi zaczęły zatrzymywać się tam dopiero po upływie kolejnego kwartału. Urząd Marszałkowski w Szczecinie, który finansował transport, nie był informowany o końcu istotnych prac budowlanych i oczekiwał na finalne odbiory inwestycji.

Z powodu nieporozumienia między właścicielem infrastruktury a samorządem, zatrzymania pociągów na nowym przystanku nie zostały uwzględnione w planowaniu rocznego rozkładu jazdy, a jedynie w tzw. korekcie. W takiej sytuacji możliwości organizacyjne są ograniczone, ponieważ istnieje już ustalony plan połączeń, a dodatkowe zatrzymania mogą być wprowadzone tylko wtedy, gdy nie kolidują z innymi kursami. Z tego powodu ostateczny plan połączeń z nowego przystanku nie jest optymalny i – jak zauważyli nasi czytelnicy – nie został dostosowany do harmonogramu zmian pracowników w sąsiednich zakładach przemysłowych.