Z dniem 19 września 2023 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny zlokalizowany w Goleniowie wydał oficjalne oświadczenie dotyczące niespełniania norm przez wodę dostarczaną przez wodociąg w miejscowości Osina, gmina Osina, powiat goleniowski. Wydane oświadczenie dotyczy całkowitego braku przydatności tejże wody do spożycia, a problem ten dotyka aż 1162 mieszkańców z takich miejscowości jak Osina, Krzywice, Przypólsko, kolonia Przypólsko oraz Kałużna.

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wyników badań próbek wody, które zostały pobrane dnia poprzedniego, czyli 18 września 2023 roku, inspektor stwierdził, że jakość wody nie spełnia regulacji określonych przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku. Rozporządzenie to jest oczywiście dokumentem mającym na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa i zdrowia konsumentów poprzez określenie minimalnych standardów jakości wody przeznaczonej do spożycia (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Podstawową przyczyną, dla której woda nie spełnia tych wymagań, jest obecność bakterii Escherichia coli, co znacznie obniża jej wartość i bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi.