W ciągu kilku tygodni ma być ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, potrzebnej do wybudowania nowej bazy dla Goleniowskiego Domu Kultury.

Budynek przy ul. Słowackiego 1, w którym aktualnie mieści się Goleniowski Dom Kultury jest w fatalnym stanie. Obiekt jest tak bardzo zniszczony i niebezpieczny, że z dniem 14 lutego podjęto decyzję o wyłączeniu z użytkowania sporej jego części. Niektóre oddziały placówki zostaną przeniesione do innych siedzib, w tym Rampy i Centrum Aktywności Lokalnej. Tam właśnie będą się odbywać niektóre z zajęć. 

Podejmowane są już jednak pierwsze kroki zmierzające do tego, by temat załatwić kompleksowo. Jak poinformowała wiceburmistrz Anita Jurewicz, z pracownikami GDK prowadzone są rozmowy, które mają określić ich rzeczywiste potrzeby. Ma to pomóc w opracowaniu wytycznych dla architektów, którzy zajmą się zaprojektowaniem nowych obiektów. Jak dodaje Jurewicz, w magistracie trwają już przygotowania do ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej i zostanie on ogłoszony w przeciągu kilku tygodni. Jeśli tak się stanie, gmina zapewne będzie dysponowała pozwoleniem na rozpoczęcie budowy jeszcze w tym roku.

Lokalizacja nowej siedziby Goleniowskiego Domu Kultury zostanie najprawdopodobniej w tym samym miejscu co obecny budynek, czyli przy ul. Słowackiego. Daje to możliwość etapowania inwestycji i rozpoczęcia jej na niezabudowanej obecnie części działki. Być może będzie to wymagało zlikwidowania parkingu przy ul. Młynarskiej. Wszystko okaże się w ciągu paru tygodni.