Od 15 września do 15 października, każda szkoła w Polsce może zgłaszać się do ciekawego projektu edukacyjno-społecznego. Dotyczy on uczniów od 4. klasy podstawowej wzwyż. 

Projekt „To(działa)MY!” organizowany jest przez UNICEF Polska i Fundację Santander Bank Polska. Jego celem jest m.in. kształtowanie postawy zaangażowania społecznego wśród dzieci i młodzieży, stworzenie przestrzeni dla młodych do działania w obszarach, które są dla nich ważne oraz zwrócenie uwagi na potrzeby najbliższego otoczenia. Najciekawsze pomysły uzyskają dofinansowanie. 

Na czym polega projekt?

Uczniowie pod czujnym okiem nauczyciela tworzą zespoły i wymyślają, a następnie realizują projekt, który najlepiej powinien dotyczyć kultury i rozrywki, edukacji lub ochrony środowiska. 

Renata Bem, Zastępca Dyrektora Generalnego UNICEF Polska ma nadzieję, że kolejna edycja będzie tak samo liczna i ciekawa jak poprzednia. Według niej, młodzi ludzie posiadają niezwykły zapał i pomysły, którym trzeba dać miejsce, czas i fundusze, aby mogli realizować swoje pasje oraz plany. Projekt ma na celu wyjście poza tradycyjne sposoby nauczania i pokazanie uczniom innych sposobów widzenia czy rozwiązywania problemów. 

Natomiast Marzena Atkielska, prezes zarządu fundacji mówi:

“Mamy za sobą pierwszą edycję programu, w trakcie której zrealizowanych zostało wiele bardzo ciekawych projektów, zarówno tych bez dofinansowania, jak i tych sfinansowanych (…) W tej edycji damy uczniom, i ich opiekunom, jeszcze większe możliwości, ponieważ w programie grantowym, realizowanym w ramach „To(działa)MY!” , szkoły będą mogły wnioskować także o nieco większe budżety dla swoich projektów, tj. 5 tysięcy, 10 tysięcy, a nawet o 15 tysięcy złotych.”

Jak widać, pieniądze są. Wystarczy zwołać uczniów i zachęcić ich do ponadprogramowej pracy, z której będą zadowoleni. Młodym ludziom należy zaznaczyć, że to ich inicjatywa, ich pomysł i ich realizacja. Teraz wszystko zależy od nauczycieli i ich sposobu na zachęcenie młodzieży do wzięcia udziału w projekcie. 

Poprzednia edycja

W 2020 roku odbyła się pierwsza edycja projektu. Do programu zgłosiło się ponad 740 placówek edukacyjnych z całej Polski. Pandemia COVID-19 nie stanęła na drodze do wspólnego realizowania pomysłów. Trzydzieści spośród pomysłów otrzymało dofinansowanie. Projekty były niezwykle interesujące, a liczba zgłoszeń satysfakcjonująca.