Podczas Sesji Rady Powiatu Goleniowskiego będą trwały rozmowy na temat podłączenia szpitala do Kliniki nr 2 w Szczecinie. Opracowano dwa projekty, które prawdopodobnie zostaną uchwalone.

23 września 2021 roku, o godzinie 13.00 odbędzie się XXVIII Sesja Rady Powiatu Goleniowskiego. W jej trakcie podjęte zostaną trzy ważne tematy dotyczące miejscowego szpitala. 

Pierwszy z nich polegać będzie na określeniu aktualnej sytuacji w szpitalu przez Prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. 

Następnie Rada przystąpi do omawiania dwóch uchwał. Jedna z nich dotyczy sprawy wyrażenia zgody na przekazanie Samodzielnemu Szpitalowi Klinicznemu nr 2 PUM w Szczecinie mienia znajdującego się w dyspozycji Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie Sp. z o.o. z siedzibą w Goleniowie.

Natomiast druga dotyczy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie użytkowaniem nieruchomości będących własnością Powiatu Goleniowskiego, stanowiących kompleks szpitalny położony w Goleniowie przy ul. Nowogardzkiej i ul. Wolińskiej oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy użytkowania.

W dużym skrócie oznacza to, że jeśli projekty zostaną uchwalone, prowadzeniem szpitala w Goleniowie zajmie się Samodzielny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie. Placówka zostanie wydzierżawiona za 5 000 tysięcy złotych rocznie włącznie z wyposażeniem i stanie się częścią Szpitala w Szczecinie. Dzięki temu rozwiązaniu, Szpital w Goleniowie będzie miał szansę na rozwój, bardziej wykwalifikowaną kadrę oraz lepsze inwestycje i sprzęt. Wyjdzie to na dobre nie tylko samemu Powiatowi, ale przede wszystkim pacjentom, którzy będą trafiać do szpitala. 

Miejmy nadzieję, że Rada uchwali oba projekty, które rozwiązałyby wieloletnie problemy tej leczniczej placówki.