Otrzymaliśmy reakcję radnego Goleniowa, Krzysztofa Sypienia, na list od wojewody zachodniopomorskiego. Pismo to wzywa lokalną Radę Miejską do działania zgodnie z inicjatywą uchwały dotyczącej zakończenia kadencji radnego Sypienia.

Sypień zauważył, że po raz kolejny uwaga publiczna jest skupiona na sprawach, które nie mają oparcia w faktach i które zostały już wyjaśnione rok wcześniej. Wskazał, że jeżeli byłoby możliwe wykazanie, że złamał przepisy poprzez nielegalne korzystanie z mienia komunalnego w trakcie prowadzenia swojej działalności gospodarczej, dowody te zostałyby przedstawione już w grudniu ubiegłego roku.

Od tamtego momentu nikt nie podejmował tej kwestii, do momentu kiedy doszło do zmiany na stanowisku Wojewody Zachodniopomorskiego oraz rozpoczęcia kampanii wyborczej do samorządu lokalnego. Radny Sypień zauważył ironicznie, że sprawa powraca niczym bumerang, mimo braku nowych okoliczności od czasu ostatnich wydarzeń w tej sprawie.

Krzysztof Sypień zachęcił wszystkich zainteresowanych mieszkańców i lokalnych dziennikarzy do udziału w nadchodzącej sesji Rady Miejskiej, podczas której zamierza odnieść się do sytuacji. Podkreślił, że obywatele będą mieli kolejną szansę na formułowanie własnych wniosków na podstawie podanej tam informacji.