Według Tomasza Banacha, pełniącego funkcję wiceburmistrza Goleniowa, jest mało prawdopodobne, aby pociągi Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej (SKM) rozpoczęły działalność 2 stycznia 2024 roku. Podkreśla on, że sugerowana data jest jedynie teoretyczną możliwością, zaproponowaną przez przedstawiciela urzędu marszałkowskiego i jest uzależniona od gotowości samorządów lokalnych do współfinansowania rozbudowanej siatki połączeń metropolitalnych.

Jednym z warunków pozostaje gotowość gminy Goleniów do częściowego dofinansowania tej inwestycji. Jeśli nie zostanie ona spełniona, konieczne będzie opóźnienie uruchomienia pociągów SKM. Dotyczy to także terminu otwarcia dla użytkowników już gotowego przystanku „Goleniów Park Przemysłowy”.

W rozmowie z nami, wiceburmistrz Banach wyraził swoje obawy, twierdząc, że prawdopodobnie nie uda się uzgodnić szczegółów finansowych tego przedsięwzięcia. Na podstawie aktualnych propozycji, gmina Goleniów byłaby zobowiązana do pokrycia kosztów dodatkowych połączeń SKM, co rocznie wyniosłoby około 2 miliony złotych. Tomasz Banach uważa tę kwotę za nieakceptowalną dla gminy, zwłaszcza że większość tych dodatkowych pociągów miałaby kursować do portu lotniczego w Goleniowie. Z punktu widzenia wiceburmistrza, te połączenia są przede wszystkim skierowane do mieszkańców Szczecina i okolic, a nie samego Goleniowa. Dlatego Banach kwestionuje konieczność partycypacji Goleniowa w finansowaniu tych połączeń.