Od początku kwietnia Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać prośby o fundusze potrzebne na funkcjonowanie i rozwój stowarzyszeń. Warto przypomnieć, że w 2021 roku kwoty dofinansowania wzrosły. Miejmy nadzieję, że w tym roku utrzymają się na tym poziomie.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych Kół Gospodyń Wiejskich potrwa od 1 kwietnia do 30 września 2022 roku. Wnioski są przyjmowane w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy je składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez tę Agencję.

Warto przypomnieć, że w 2021 roku podniesiono wysokość kwoty pomocy o 2 tys. zł. Dziś dofinansowanie wynosi:

  • 5 tysięcy złotych dla Kół Gospodyń Wiejskich liczących do 30 członków, 
  • 6 tysięcy złotych dla kół liczących od 31 do 75 członków 
  • 7 tysięcy złotych dla kół liczących ponad 75 członków.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych na ten cel, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Na co mogą być wykorzystane pieniądze?

Pomoc finansowa powinna być przeznaczona na realizację celów statutowych Koła Gospodyń Wiejskich, związanych w szczególności z:

  •   prowadzeniem działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
  •   prowadzeniem działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  •   wsparciem rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
  •   inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  •   upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  •   reprezentowaniem interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  •   rozwijaniem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.