Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje II ogólnopolski konkurs filmowy. Do inicjatywy zaproszeni są wszyscy amatorzy ze świata wideo.. Nagraj i prześlij swój film oraz pokaż, jak zmienia się polska wieś.

Polskie wsie są niezwykle malownicze, intrygujące, a niekiedy pełne tajemnic. Od setek lat inspirują polskich artystów i pisarzy, którzy w swojej sztuce starają się pokazać jej różne oblicza. A jak ty widzisz polską wieś?

Konkurs skierowany jest do młodych mieszkańców wsi, w wieku od 16 do 40 roku życia. W ramach konkursu przewidziane są dwie kategorie wiekowe:

  • Kategoria I – od 16 do 25 lat, jeżeli mieszkasz na wsi. Pokaż swoją wieś widzianą z twojej perspektywy. Zaprezentuj swoją okolicę jako miejsce do życia i rozwoju zawodowego oraz podziel się swoimi planami na przyszłość. Opowiedz, jak widzisz siebie na wsi za kilka lat.
  • Kategoria II – jesteś młodym rolnikiem w wieku do 40 lat? Podziel się swoją historią, pokaż swoje osiągnięcia i determinację w rozwijaniu własnego gospodarstwa, poprawie jego konkurencyjności na rynku – z wykorzystaniem środków unijnych.

Wszelkie zgłoszenia są przyjmowane do 28 września 2022 r., a filmy do 30 września 2022 r. Na najlepsze prace czekają nagrody pieniężne oraz upominki rzeczowe.

Cel konkursu

Organizator czeka na filmowe opowieści o życiu na wsi, które staną się inspiracją dla innych młodych ludzi.

Celem konkursu jest wzmocnienie pozytywnego wizerunku polskiej wsi i zawodu rolnika. Dzięki tej inicjatywie być może okaże się, że życie na wsi ma wiele pozytywnych aspektów, a rolnik to człowiek wszechstronny, który buduje swój potencjał dzięki pracy i efektywnemu wykorzystaniu środków unijnych.