W ciągu tygodnia powstała wiata w Komarowie, które jest wynikiem pracy zbiorowej. Mieszkańcy pokazali, jak pozytywna współpraca działa na dobro wspólne i budowanie przestrzeni publicznej. 

7 czerwca został ogłoszony przetarg na “Wykonanie oświetlenia ciągów komunikacyjnych w Gminie Goleniów”. Sołectwo Komarowa złożyło wniosek o dofinansowanie w wysokości 10 000 zł z programu Granty Sołeckie 2021 Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Oprócz dotacji od Marszałka projekt został sfinansowany ze środków od prywatnych podmiotów oraz funduszu dla jednostek pomocniczych z budżetu Gminy.

Dzięki pozytywnemu rozpatrzeniu wniosku, w Komarowie mogła powstać drewniana wiata rekreacyjna o długości siedmiu metrów i szerokości pięciu metrów. Teren został dodatkowo oświetlony dwoma lampami solarnymi. Dzięki inwestycji, mieszkańcy zyskali wspólną przestrzeń, którą będą mogli wykorzystywać do różnych przedsięwzięć. Wiata może posłużyć jako miejsce spotkań, targi, biesiady, mini-koncerty lub inne inicjatywy kulturalne. To świetne miejsce, które można kreatywnie wykorzystać, szczególnie w okresie wiosennym i letnim.

W gminie Goleniów, fundusze otrzymała również miejscowość Budno. Niestety nie znalazł się żaden wykonawca i projekt zawieszono. 

Wspólny cel – wspólny wysiłek

Jak twierdzi Radny Rady Miejskiej w Goleniowie – Andrzej Różański, część realizacji inwestycji leżała po stronie mieszkańców. Musieli oni przygotować teren pod zabudowę i ułożyć pod wiatą płyty chodnikowe. Wiele osób zaangażowało się w pracę i wspólnymi siłami udało im się w szybkim czasie zakończyć budowę. Mieszkańcy Komarowa dali wspaniały przykład innym miejscowościom. Udowodnili, że prowadzenie różnych działań razem może dać wspaniałe efekty. 

Całość wygląda bardzo solidnie i estetycznie. Wszyscy mają nadzieję, że inwestycja posłuży mieszkańcom przez wiele lat. Tym, którzy wzięli udział w pracy na rzecz projektu, należą się serdeczne gratulacje i podziękowania.