W Szczecinie, żołnierze z Dowództwa Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO podjęli decyzję o stworzeniu lasu, jako część obchodów 25. rocznicy utworzenia tej jednostki. Informacje o tym przedsięwzięciu przekazało lokalne nadleśnictwo.

Inicjatywa była realizowana z udziałem personelu wojskowego z 18 różnych krajów oraz pracownikami Nadleśnictwa Goleniów. Działania te miały miejsce w pobliżu historycznego miejsca – kamienia upamiętniającego pokój frankfurcki, który został umieszczony tam ponad 150 lat temu, dokładniej w 1871 roku. Kamień ten stanowi symbol zakończenia konfliktu prusko-francuskiego.

Podczas tych działań posadzono sadzonki buka, które mają dopełnić krajobraz wokół istotnego dla historii regionu miejsca. W tym samym miejscu znajduje się także świerk, który został posadzony równocześnie z umieszczeniem kamienia pokoju frankfurckiego. Obecnie ten drzew jest uznawany za najbardziej imponujący i chroniony obiekt naturalny na terenach zarządzanych przez Nadleśnictwo Goleniów.