W niedzielę, w mieście Goleniów, doszło do tragicznego wydarzenia polegającego na zawaleniu się części historycznego muru obronnego. Reprezentanci lokalnej administracji są teraz zaangażowani w proces ustalania, co dokładnie spowodowało ten nieszczęśliwy incydent.

Elementy zewnętrznej warstwy konstrukcji kamiennej na kilku metrach długości tego średniowiecznego bastionu w Parku Legend w Goleniowie uległy osunięciu. Działania pierwszego etapu miały na celu zapewnienie bezpieczeństwa obszaru, co osiągnięto dzięki interwencji straży pożarnej.

We wtorek, problemem zajmie się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Konserwator zabytków został już poinformowany o sytuacji i będzie nadzorować postęp prac.

W odpowiedzi na ten incydent, lokalne władze skierowały wniosek do firmy specjalizującej się w prace konserwatorskie zabytków o wykonanie projektów oraz kosztorysu dla odbudowy uszkodzonego fragmentu muru. Gdy wszystkie dokumenty zostaną przygotowane, to rada gminy podejmie decyzję o finansowaniu prac rekonstrukcyjnych.

Inicjatorzy projektu, czyli władze gminy, zapewniają, że zniszczony fragment muru obronnego zostanie przywrócony do stanu pierwotnego tak szybko, jak to tylko możliwe.

Warto przypomnieć, że te historyczne mury obronne były poddane procesowi konserwacji w 2015 roku.