W tym tygodniu, podczas obrad, radni będę omawiać nowe wynagrodzenie dla burmistrza. O ile wzrośnie stawka?

Zmiana wysokości zarobków burmistrza jest wynikiem uchwały Sejmu RzeczyPospolitej z 17 września bieżącego roku, w sprawie wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i w samorządach.

Za ustalenie nowych stawek dopowiada rada miasta. To oni osądzą jaką minimalną kwotę potrzebuje burmistrz w ramach wynagrodzenia miesięcznego i składających się na nie składników: wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, specjalnego i za wieloletnią pracę. Podwyższona pensja będzie burmistrzowi naliczana od 1 sierpnia 2021 r.

Dotychczasowa wypłata dla goleniowskiego burmistrza będzie wyższa od dotychczasowej i prawdopodobnie zmieści się w widełkach 8 344 zł – 10 430 zł, a dodatek funkcyjny pomiędzy 3 450 zł a 2 760 zł. Dodatek specjalny wyniesie 30% łącznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a za wieloletnią pracę 20% wynagrodzenia zasadniczego.

Warto wspomnieć, że ostatnia regulacja zarobków burmistrza odbyła się w listopadzie 2018 r.

Czy burmistrz doceni podwyższenie pensji i będzie dobrze wypełniał swoje obowiązki? Czas pokaże. Miejmy nadzieje, że głowa miasta nie stanie na laurach i kolejne lata kadencji odbędzie według standardowych wytycznych. Niestety podwyższenie zarobków, szczególnie wśród polityków wiąże się często z marnotrawstwem, a władze wykorzystują uprzywilejowane stanowisko do wyrzucania pieniędzy w błoto.