Gaz System ponad miesiąc przed planowanym terminem dokonał odbioru technicznego gazociągu Goleniów – Ciecierzyce. To bardzo dobra wiadomość, szczególnie ze względu na sytuację gospodarczą kraju.

Gazociąg Goleniów – Ciecierzyce to fragment gazociągu Baltic Pipe, na którym wykonano najwięcej przejść bezwykopowych.To bardzo kluczowy odcinek lądowy inwestora biegnący na trasie Goleniów – Lwówek i mający 191 km. Od niedawna jest gotowy do rozruchu i nagazowania. 

Trasa odebranego gazociągu przechodzi przez 10 gmin w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim. Odbioru dokonano miesiąc przed terminem umownym, po pozytywnym przeprowadzeniu prób hydraulicznych oraz wykonaniu badania tłokiem geometrycznym. Łącznie wykonano 18 prób szczelności i wytrzymałości. Kolejnym etapem tej inwestycji będzie oddanie do eksploatacji.

Interwencje bezwykopowe przeprowadzono łącznie w 55 miejscach, pod istniejącą infrastrukturą lokalną oraz cennymi przyrodniczo terenami. Wykorzystano do tego nowoczesne technologie typu przeciski, przewierty, mikrotunelling oraz Direct Pipe. To właśnie na tym gazociągu wykonano najdłuższy w Polsce dla średnicy gazociągu DN 1000 przewiert w technologii Direct Pipe o łącznej długości ponad 1400 m pod rzeką Warta. 

Poza Wartą w tej technologii pokonano również rzeki Ina, Pełcz oraz Krąpiel. Łączna długość wykonanych wszystkich przejść podziemnych na tym odcinku wynosi prawie 5,8 km, a na całej trasie gazociągu prawie 8 km.

To bardzo ważna i użyteczna inwestycja dla regionu. Miejmy nadzieję, że nagazowanie i oddanie gazociągu do eksploatacji nastąpi równie szybko jak oddanie gotowej infrastruktury.