Szczecin zaprasza tegorocznych maturzystów do udziału w bezpłatnych kursach przygotowujących do matury. Udział w tych kursach pomoże młodzieży osiągnąć lepsze wyniki i zapoznać się z wymaganiami na uczelni.

14 lutego ruszają zapisy na kursy maturalne, które organizuje Uniwersytet ze Szczecina. Zajęcia rozpoczną się już 21 lutego i prowadzone będą w formie zdalnej przez kadrę akademicką uczelni. Warsztaty są w pełni bezpłatne, a maturzyści mogą wziąć udział w dowolnej liczbie kursów. Zajęcia obejmować będą od dziewięciu do osiemnastu spotkań,  w zależności od przedmiotu.

Uczestnicy kursów na czas ich trwania będą mieli założone konto w Office 365 w domenie Uniwersytetu Szczecińskiego, dające dostęp między innymi do konta pocztowego (e-mail), usług OneDrive, Teams oraz innych.

Uniwersytet Szczeciński nie po raz pierwszy przygotował dla tegorocznych maturzystów kursy mające pomóc osiągnąć lepsze wyniki z egzaminu maturalnego. W tym roku jest to jednak aż 10 przedmiotów, czyli: język polski, matematyka, historia, geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, język angielski – poziom podstawowy oraz rozszerzony, język niemiecki, język francuski i język hiszpański.

Dlaczego warto?

Wiele osób myśli sobie, że uda im się zdać maturę w pojedynkę. Niestety poziom nauczania poprzez zajęcia zdalne bardzo osłabł. Dzięki kursom prowadzonym przez doświadczonych w danych dziedzinach nauczycieli akademickich, każdy uczestnik będzie mógł aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zadawać pytania, usystematyzować dotychczasową wiedzę lub uzupełnić zaległości. Zakres tematyczny każdego kursu dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu MEiN.

Jak tłumaczy dr inż. Tomasz Wiśniewski z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US, szczególnie ważny jest kurs przygotowujący do matury z matematyki. Przedmiot ten jest w ostatnich latach największą udręką wśród zdających, dlatego te zajęcia przydadzą się wszystkim maturzystom. Kurs odbędzie się przy użyciu wirtualnej tablicy z użyciem dodatkowych materiałów dydaktycznych. Nie jest on prowadzony tylko w formie wykładu, to przede wszystkim maturzyści aktywnie uczestniczą w zajęciach, wspólnie rozwiązując zadania z poszczególnych działów matematyki jak i z arkuszy z lat ubiegłych.